Privacy verklaring

Privacy Policy

De website auction-deals.com wordt beheerd door B&O Bakkerij Techniek BV. Auction-deals verzamelt en verwerkt gegevens, direct en indirect, van haar leden en bezoekers op haar website. De gegevens worden verzameld en verwerkt met als doel om onze website en service te optimaliseren, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om goede web statistieken te ontwikkelen.


Gebruik van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van auction-deals en haar website.
Auction-deals respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk is en als zodanig ook wordt behandeld.
Auction-deals kan uw gegevens gebruiken om de informatievoorziening en uw biedingen snel en gemakkelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen deze gegevens uitsluitend met uw toestemming worden gebruikt.
Auction-deals zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bieding.
Bij elke registratie bewaart auction-deals uw gegevens in de administratie en in de back office van een beveiligde server.
Uw wachtwoord wordt versleuteld en opgeslagen.


Links naar andere websites

Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan auction-deals op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.
Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, intellectuele eigendom enz.


Uw privacy rechten uitoefenen


U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons mailing bestand.
Indien u echter geen marketinginformatie wenst te ontvangen van auction-deals, kunt u dat kenbaar maken via het e-mailadres info@auction-deals.com.


Eventuele wijzigingen Privacy Policy

Auction-deals behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Policy. Het is aangeraden om de Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van auction-deals, dan kunt u een e-mail sturen naar info@auction-deals.com.

Hulp nodig?

Heeft u vragen over onze veilingen of producten? Wij staan altijd voor u klaar. Neem contact op via: